ДОКА ИАР Главная
26.08.2015
среда
Логин:
Пароль:
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
УКР
РУС
 
Новости:

Н а Дніпропетровщині діє «Віртуальний офіс», за допомогою якого можна замовити адміністративні послуги та дозвільні документи. Проте для того, щоб отримати ці документи, все одно наразі потрібно особисто приїжджати до Центрів надання адміністративних послуг. З впровадженням проекту адміністративні та дозвільні документи можна буде не лише замовити, а й отримати он-лайн.

Топ статья:
19 апреля 2014 года вступил в силу Закон Украины «Об амнистии в 2014 году».Guestbook

Правила адвокатской этики

ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ
ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


від 01.10.99
м.Київ

Схвалено
Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури
при Кабінеті Міністрів України
1 жовтня 1999 року
протокол від 1 - 2 жовтня 1999 р. N 6/VI

Правила
адвокатської етики


Преамбула

Конституція України ( 254к/96-ВР ) в статті 59 проголосила
щонайважливішу соціальну функцію адвокатури - забезпечення права
на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при
вирішенні справ у судах та інших державних органах.
Роль єдиного незалежного професійного правозахисного
інституту, який покликаний захищати права та свободи, представляти
законні інтереси особи в державних владних структурах на
закріплених Законом України "Про адвокатуру" ( 2887-12 ) принципах
верховенства закону, незалежності, демократизму, гуманізму та
конфіденційності, реалізується адвокатурою в складній системі
правовідносин. Адвокат при здійсненні своєї професійної діяльності
виступає носієм обов'язків, іноді суперечливих, по відношенню до:
- клієнтів;
- судів та інших державних органів;
- адвокатури в цілому та окремих адвокатів;
- суспільства в цілому.

Надзвичайна важливість функціонального навантаження
адвокатури вимагає від адвокатів слідування високим етичним
стандартам поведінки; водночас специфіка, комплексний характер
обов'язків, що лежать на адвокатурі, обумовлюють необхідність
збалансування служіння адвоката інтересам окремого клієнта з
інтересами суспільства в цілому, дотриманням принципів законності
і верховенства права.

Успішне досягнення мети саморегуляції професійної поведінки
адвокатів на такому високому рівні, який передбачає врахування
складного співвідношення різнопланових обов'язків адвоката, їх
пріоритетів та конкретного втілення в ситуаціях, коли такі
обов'язки вступають в суперечність один з одним, а також
відшукання шляху їх реалізації, що оптимально відповідає
покликанню і статусу адвокатури, диктує необхідність встановлення
правил професійної адвокатської етики, які мають стати путівником
адвоката в обранні належних варіантів професійної поведінки.
Вироблення адвокатурою і дотримання адвокатами особливих
деонтологічних вимог і правил розглядається світовою адвокатською
спільнотою як необхідна наріжна передумова повноцінного
функціонування адвокатури, виконання нею її важливої соціальної
ролі в демократичному суспільстві.

Закон України "Про адвокатуру" ( 2887-12 ) передбачає
дотримання Правил адвокатської етики як одного з основних
зобов'язань адвоката, які він бере на себе, складаючи Присягу
адвоката України.

Виходячи з наведених міркувань, були вироблені ці Правила з
метою уніфікованого закріплення традицій і досвіду української
адвокатури в сфері тлумачення норм адвокатської етики, а також
загальновизнаних деонтологічних норм і правил, прийнятих у
міжнародному адвокатському співтоваристві.

Вони покликані слугувати системою орієнтирів для адвокатів
України при збалансуванні, практичному узгодженні ними своїх
багатоманітних професійних прав і обов'язків відповідно до
статусу, основних завдань адвокатури та принципів її діяльності,
визначених Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України
"Про адвокатуру" та іншими законодавчими актами України, а також
мають закріпити єдину систему критеріїв оцінки етичних аспектів
поведінки адвоката у дисциплінарному провадженні
кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури при оскарженні
дій адвоката як таких, що порушують присягу адвоката через
порушення Правил адвокатської етики.


Скачать полный текст:
Правила адвокатської етики. від 01.10.99 м.Київ

Топ статья:

19 апреля 2014 года вступил в силу Закон Украины «Об амнистии в 2014 году».

Интернет реклама УБС
Адвокат
Руководитель АО
Частный адвокат
Адвокат
Адвокат


free countersЗагрузка...
Яндекс.Погода

Информация и события:


® 2007-2015 ДОКА ИАР
Информационно - аналитический ресурс.

При использовании материалов сайта ссылка на www.doka.dp.ua обязательна.


       
© 2007-2015 ДОКА ИАР
Все права защищены.

Skype: dokadpua
E-mail: info@doka.dp.ua